วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความประเภทบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ความรู้สู่สังคมทั้งในแวดวงวิชาการและผู้สนใจทั่วไป โดยกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่

โดยสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์มายัง stjs@sskru.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ดร. อนุวัฒน์ ศรีสุวรรณ์ โทร. 0891914008